چت

فولاد بازرگانی قزوین (صنم میراشه) - 5163

فولاد بازرگانی قزوین

صنم میراشه

50%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد بازرگانی قزوین

نام مدیر عامل :

صنم میراشه

کد کاربری :

f24-5163

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 02144761503 ، 02144761502
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد بازرگانی قزوین بورس انواع ورق ها ی فولادی گرم و سرد و گالوانیزه انواع . میلگرد . تیرآهن

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

قزوين ،قزوين

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه

×