چت

مرکز فروش ورق های آلیاژی(فراصنعت آلیاژ)

آرمان علی آبادی

54%
جزئیات...

آگهی های خرید مرکز فروش ورق های آلیاژی(فراصنعت آلیاژ) (آرمان علی آبادی) - 1972

ورق گرم (سیاه)
03 اردیبهشت، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
01 اردیبهشت، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۳میل و ۴میل ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی خریداریم

ورق گرم (سیاه)
29 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
28 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
27 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه) ورق آلیاژی
15 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
14 فروردین، 1403 2 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
04 بهمن، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
14 دی، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
12 دی، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
11 دی، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق st52 از 3 میل تا 15 میل به از هر کدام به میزان یک ظرفیت می باشیم.

ورق گرم (سیاه)
10 دی، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
29 آذر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
28 آذر، 1402 6 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
01 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه st52 با ضخامت 3 میل و عرض 1250 به صورت رول به میزان یک ظرفیت.

ورق گرم (سیاه)
23 مهر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
22 مهر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
15 مهر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۳میل عرض ۱۲۵۰ خریداریم

ورق گرم (سیاه)
12 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

خرید ورق سیاه

ورق ۸میل فابریک مبارکه عرض ۱/۵ به طول ۱۲ متر خریداریم

ورق گرم (سیاه)
14 دی، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه)
27 مهر، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم

ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه عرض ۱/۵ یا ابعادی از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم

ورق گرم (سیاه) فلزات آلیاژی
11 مرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق گرم ورق ST52

ورق ST52 فولاد مبارکه قیمت مناسب خریداریم ۳ میل عرض ۱۲۵ ۴ میل. عرض ۱/۵ ۱۲میل عرض ۱/۵ ۱۵ میل عرض۱/۵

ورق گرم (سیاه)
30 خرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق ST52

ورق ST52 فولاد مبارکه از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل عرض ۱/۵ خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
24 اردیبهشت، 1401 2 سال پیش

خرید ورق فابریک

ورق ST52 فابریک فولاد مبارکه از ضخامت ۶میل تا ۱۵میل عرض ۱/۵ قیمت مناسب خریداریم .

ورق گرم (سیاه)
16 مرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه

🚨✅ورق ST37 و ST52 فولاد مبارکه از ضخامت ۳میل تا ۱۵میل قیمت مناسب خریداریم✅🚨

×