چت

اعلام موجودی مشهد فولاد توس - 1471

قوطی ستونی
11 بهمن، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 11 بهمن (کد : 102948)

مشهد فولاد توس

میلگرد
11 بهمن، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد 11 بهمن (کد : 102947)

مشهد فولاد توس انواع سایز میلگرد

ورق گرم (سیاه)
11 بهمن، 1402 6 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 11 بهمن (کد : 102943)

مشهد فولاد توس ورق سیاه

قوطی ستونی
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 03 مهر (کد : 79020)

اعلام موجودی قوطی ستونی

ورق گرم (سیاه)
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 03 مهر (کد : 79019)

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه)

میلگرد
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 مهر (کد : 79017)

اعلام موجودی میلگرد آجدار

نبشی
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی نبشی 03 مهر (کد : 79013)

اعلام موجودی نبشی

ناودانی
03 مهر، 1402 10 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 مهر (کد : 79011)

اعلام موجودی ناودانی

پروفیل
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 13 اردیبهشت (کد : 58048)

#قیمت_قوطی_پروفیل_سیاه_در_انبار_مشهد◀️۱۰×۲۰ ضخامت ۲ میل            ۴۱،۰۰۰  تومان ◀️۱۰×۳۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۸۵۰ تومان ◀️۲۰×۲۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۸۵۰ تومان ◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۷۵۰ تومان ◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۷۵۰ تومان ◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۷۰۰ تومان ◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۷۰۰ تومان ◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲ میل           ۴۰،۷۰۰ تومان ◀️۲۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۷۵۰ تومان ◀️۳۰×۵۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۷۵۰ تومان ◀️۳۰×۶۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۷۰۰ تومان ◀️۴۰×۸۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۷۰۰ تومان ◀️۴۰×۴۰ ضخامت ۲.۵ میل        ۳۹،۷۰۰ تومان🗓  چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

ورق گرم (سیاه)
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 13 اردیبهشت (کد : 58047)

#قیمت_ورق _سیاه _در_انبار _مشهد👇◀️ورق سیاه ۲ میل                ۴۰،۸۰۰ تومان ◀️ورق سیاه ۲.۵ میل             ۴۰،۸۰۰ تومان ◀️ورق سیاه ۳ میل                ۳۷،۷۰۰ تومان ◀️ورق سیاه ۴ میل                ۳۷،۷۰۰ تومان ◀️ورق سیاه ۵ میل                ۳۷،۷۰۰ تومان ◀️ورق سیاه ۶ الی ۱۵میل      ۳۷،۲۰۰ تومان🗓  چهارشنبه  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58046)

#قیمت_میلگرد_ساده_در_انبار_مشهد👇👇◀️میلگرد ۶.۵ ساده                     📞 ◀️میلگرد ۸ ساده               ۲۸،۰۰۰ تومان ◀️میلگرد ۱۰ ساده             ۲۸،۰۰۰ تومان ◀️میلگرد ۱۲ ساده             ۳۴،۰۰۰ تومان ◀️میلگرد ۱۴ الی۲۵           ۳۴،۰۰۰ تومان ◀️میلگرد ۲۸ ساده            ۳۸،۵۰۰ تومان ◀️میلگرد ۳۲ ساده            ۳۸،۵۰۰ تومان🗓 چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

نبشی
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 13 اردیبهشت (کد : 58045)

#قیمت_نبشی_در_انبار_مشهد👇◀️نبشی ۳    تهران           ۳۰،۷۸۰ ◀️نبشی ۴    شکفته         ۳۰،۱۸۰ ◀️نبشی ۵    شکفته        ۲۹،۶۸۰ ◀️نبشی ۶    شکفته        ۲۹،۶۸۰ ◀️نبشی ۷    شکفته          📞 ◀️نبشی ۸    شکفته        ۳۰،۱۸۰ ◀️نبشی ۹    شکفته          📞 ◀️نبشی ۱۰   شکفته        ۳۰،۵۸۰ ◀️نبشی ۱۲  شکفته        ۳۱،۲۸۰🗓  سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

ناودانی
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 13 اردیبهشت (کد : 58044)

#قیمت_ناودانی_در_انبار_مشهد◀️ناودانی ۶    مشهد       ۳۲،۲۸۰ ◀️ناودانی ۸    تهران       ۳۱،۲۸۰ ◀️ناودانی ۱۰   تهران       ۳۱،۲۸۰ ◀️ناودانی ۱۲   مشهد      ۳۱،۷۸۰ ◀️ناودانی۱۴   مشهد       ۳۱،۷۸۰ ◀️ناودانی ۱۶  مشهد      ۳۱،۷۸۰🗓  چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت  ۱۴۰۲

تیرآهن
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 13 اردیبهشت (کد : 58043)

#قیمت_تیرآهن_در_انبار_مشهد👇👇◀️تیرآهن ۱۲   اصفهان        📞 ◀️تیرآهن ۱۴  اصفهان        ۵،۲۷۰،۰۰۰ ◀️تیرآهن ۱۶  اصفهان        ۶،۵۰۰،۰۰۰ ◀️تیرآهن ۱۸  اصفهان        ۷،۲۲۰،۰۰۰ ◀️تیرآهن ۲۰  اصفهان        ۹،۰۲۰،۰۰۰ ◀️تیرآهن ۲۲  اصفهان        ۹،۸۵۰،۰۰۰ ◀️تیرآهن ۲۴  اصفهان       ۱۱،۷۵۰،۰۰۰ ◀️تیرآهن ۲۷  اصفهان      ۱۳،۳۵۰،۰۰۰ ◀️تیرآهن۳۰   اصفهان      ۱۵،۱۰۰،۰۰۰🗓  چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

میلگرد
13 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 13 اردیبهشت (کد : 58042)

#قیمت_میلگرد_آجدار_در_انبار_مشهد◀️میلگرد  ۸           تیکمه داش       ۳۱،۳۰۰ ◀️ میلگرد ۸           سمنان              ۳۱،۷۰۰ ◀️میلگرد ۱۰            سمنان             ۳۱،۱۰۰ ◀️میلگرد ۱۲           اصفهان            ۳۰،۶۰۰ ◀️میلگرد ۱۴ تا ۲۸   نیشابور            ۲۹،۵۰۰ ◀️میلگرد ۳۲          نیشابور           ۳۰،۹۰۰🗓  چهارشنبه  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

پروفیل
12 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 12 اردیبهشت (کد : 57895)

مرجع اعلام قیمت و فروش آهن آلات به قیمت کارخانه ☎️ 051-31670 ارسال به تمام نقاط ایران ✔️ امکان پرداخت در محل✔️ اپلیکیشن 📌 http://mashhadfoolad.com/apps/MashhadfooladAndroidApp.apk ثبت سفارش👇 @Mashhadfoolad3

ورق گرم (سیاه)
12 اردیبهشت، 1402 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 12 اردیبهشت (کد : 57894)

مرجع اعلام قیمت و فروش آهن آلات به قیمت کارخانه ☎️ 051-31670 ارسال به تمام نقاط ایران ✔️ امکان پرداخت در محل✔️ اپلیکیشن 📌 http://mashhadfoolad.com/apps/MashhadfooladAndroidApp.apk ثبت سفارش👇 @Mashhadfoolad3

میلگرد
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 05 بهمن (کد : 54810)

میلگرد

تیرآهن
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 05 بهمن (کد : 54809)

تیر آهن

ورق گرم (سیاه)
05 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 05 بهمن (کد : 54808)

ورق سیاه

میلگرد
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 03 بهمن (کد : 54555)

میلگرد

میلگرد ساده
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی میلگرد ساده 03 بهمن (کد : 54554)

میلگرد

تیرآهن هاش
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن هاش (H) 03 بهمن (کد : 54553)

تیرآهن

نبشی
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 03 بهمن (کد : 54552)

نبشی

ناودانی
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 03 بهمن (کد : 54551)

ناودانی

قوطی ستونی
03 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 03 بهمن (کد : 54550)

قوطی

ورق گرم (سیاه)
01 بهمن، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 01 بهمن (کد : 54449)

ورق سیاه

تیرآهن
01 بهمن، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 01 بهمن (کد : 54448)

تیر آهن

ورق گالوانیزه
01 بهمن، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 01 بهمن (کد : 54447)

ورق گالوانیزه رنگی

لوله گاز رسانی
01 بهمن، 1401 2 سال پیش

اعلام موجودی لوله گاز رسانی 01 بهمن (کد : 54446)

لوله گاز رسانی

×