چت

آگهی های خرید اطلس تجارت شهرابی (صالحی) - 13802

میلگرد
17 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار بار میلگرد السی با تناژ بالا میباشیم.

میلگرد
16 دی، 1402 2 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار بار السی میلگرد با تناژ بالا هستیم.

میلگرد
08 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار میلگرد

میلگرد تحویل انبار تهران خریداریم.

میلگرد
11 تیر، 1401 2 سال پیش

خرید میلگرد

میلگرد تحولی قیمت مناسب انبار تهران خریداریم

×