چت

اطلس تجارت شهرابی (صالحی) - 13802

نام :

اطلس تجارت شهرابی

نام تجاری :

صالحی

کد کاربری :

f24-13802

ایمیل :

-

تلفن : 02133544463 ، 02133544464 ، 02133544470 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

اطلس تجارت شهرابی تامین کننده انواع محصولات تیر آهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و قوطی و پروفیل ورق سیاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

تلفن :

02133544463

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قوطی ستونی

دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

پروفیل

×