دژ فولاد آروند

سلطانی

44%
جزئیات...

آگهی های خرید دژ فولاد آروند (سلطانی) - 13218

ورق گرم (سیاه)
28 تیر، 1401 8 ماه پیش

خرید ورق گرم

خریدار ورق ۱/۵ سیاه هستیم.

ورق گرم (سیاه)
20 اردیبهشت، 1401 11 ماه پیش

خرید ورق سیاه

خریدار ورق ۱/۵ سیاه هستیم.

ورق اسید شویی
30 بهمن، 1400 1 سال پیش

خریدار ورق اسیدشویی

خریدار ورق اسیدشویی ضخامت 1/5 و 1/6 هستیم.

×