دژ فولاد آروند

سلطانی

44%
جزئیات...

اعلام موجودی دژ فولاد آروند (سلطانی) - 13218

ورق اسید شویی
02 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 02 خرداد (کد : 40030)

دژ فولاد آروند تامین کننده ی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و اسیدشویی.

ورق روغنی (سرد)
02 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 02 خرداد (کد : 40029)

دژ فولاد آروند تامین کننده ی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و اسیدشویی.

ورق گالوانیزه و رنگی
02 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 02 خرداد (کد : 40028)

دژ فولاد آروند تامین کننده ی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و اسیدشویی.

ورق گرم (سیاه)
02 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 خرداد (کد : 40027)

دژ فولاد آروند تامین کننده ی انواع ورق گرم و روغنی و گالوانیزه و اسیدشویی.

×