محمد حکمت

سوله سازی

44%
جزئیات...

آگهی های خرید محمد حکمت (سوله سازی) - 13016

ورق گرم (سیاه)
18 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق 0/8 میل با عرض 20 به میزان 20 تن خریدار هستیم.

ورق گرم (سیاه)
18 آبان، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 0/6 میل عرض 15 به میزان 20 تن خریداریم.

پروفیل
26 دی، 1400 2 سال پیش

خرید پروفیل صنعتی

خریدار پروفیل صنعتی سبک ضخامت ۹۰ دهم میل ۴۰ در ۴۰ ورق ۱ در ۲ متر ضخامت ۲۰ دهم میلی متر برای کانکس هستیم.

×