شرکت تامین تجارت سانا

رسولی

49%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت تامین تجارت سانا (رسولی) - 12873

ورق اسید شویی
30 مرداد، 1401 7 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 05 دی (کد : 34437)

شرکت تامین تجارت سانا تامین کننده ورق های فولادی گرم و اسید شویی و سرد و گالوانیزه 02188359285 02188027831 02188039336 02188603466 02188614697

ورق روغنی (سرد)
30 مرداد، 1401 7 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 05 دی (کد : 34436)

شرکت تامین تجارت سانا تامین کننده ورق های فولادی گرم و اسید شویی و سرد و گالوانیزه 02188359285 02188027831 02188039336 02188603466 02188614697

ورق گالوانیزه و رنگی
30 مرداد، 1401 7 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 05 دی (کد : 34435)

شرکت تامین تجارت سانا تامین کننده ورق های فولادی گرم و اسید شویی و سرد و گالوانیزه 02188359285 02188027831 02188039336 02188603466 02188614697

ورق گرم (سیاه)
30 مرداد، 1401 7 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 05 دی (کد : 34434)

شرکت تامین تجارت سانا تامین کننده ورق های فولادی گرم و اسید شویی و سرد و گالوانیزه 02188359285 02188027831 02188039336 02188603466 02188614697

×