شرکت تامین تجارت سانا

رسولی

49%
جزئیات...

آگهی های خرید شرکت تامین تجارت سانا (رسولی) - 12873

ورق اسید شویی
04 خرداد، 1401 10 ماه پیش

خریدار ورق اسید شویی

خریدار ورق اسید شویی مبارکه به میزان 12تن با ضخامت 3 * 1000saph440 یا 2/9 * 1000saph440 میباشیم.

×