ستاره هداوند

پترو تابان خلیج فارس

49%
نام :

ستاره هداوند

نام تجاری :

پترو تابان خلیج فارس

کد کاربری :

f24-12795

وب سایت :

https://t.me/petortaban

ایمیل :

-

تلفن : 02122022991
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

پترو تابان خلیج فارس تهیه و توزیع انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و اسید 02122022991

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی ستاره هداوند

مشاهده بیشتر