چت

ستاره هداوند

پترو تابان خلیج فارس

49%
جزئیات...

اعلام موجودی ستاره هداوند (پترو تابان خلیج فارس) - 12795

ورق روغنی (سرد)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 20 آذر (کد : 33353)

پترو تابان خلیج فارس تهیه و توزیع انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و اسید 02122022991

ورق گالوانیزه
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 20 آذر (کد : 33352)

پترو تابان خلیج فارس تهیه و توزیع انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و اسید 02122022991

ورق گرم (سیاه)
20 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 آذر (کد : 33351)

پترو تابان خلیج فارس تهیه و توزیع انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و اسید 02122022991

×