مبین فولاد پدیده

قاسم باقری

49%
جزئیات...

اعلام موجودی مبین فولاد پدیده (قاسم باقری) - 12696

لوله مبلی
08 تیر، 1401 9 ماه پیش

صورت بار لوله مبلی 07 اسفند (کد : 37484)

تولید و فروش قوطی مبلی 20*20 از ضخامت 0/5 تا 1/25 با ورق روغنی

لوله مبلی
08 تیر، 1401 9 ماه پیش

صورت بار لوله مبلی 18 بهمن (کد : 36573)

تولید و فروش قوطی مبلی 20*20 در ضخامت 90 با ورق روغنی تلفن تماس : 09396610999 09132032884 تولید در ضخامت 70 تا 1250

ورق روغنی (سرد)
08 تیر، 1401 9 ماه پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 16 آذر (کد : 32975)

شرکت مبین فولاد پدیده ارائه انواع ورق (گالوانیزه ، سیاه ، روغنی ، رنگی و ... خدمات برشکاری شماره تماس : 03152373814 الی 17 09396610999

ورق گالوانیزه و رنگی
08 تیر، 1401 9 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 16 آذر (کد : 32974)

شرکت مبین فولاد پدیده ارائه انواع ورق (گالوانیزه ، سیاه ، روغنی ، رنگی و ... خدمات برشکاری شماره تماس : 03152373814 الی 17

ورق گرم (سیاه)
06 تیر، 1401 9 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 16 آذر (کد : 32973)

شرکت مبین فولاد پدیده ارائه انواع ورق (گالوانیزه ، سیاه ، روغنی ، رنگی و ... خدمات برشکاری شماره تماس : 03152373814 الی 17

×