نام شرکت :

مبین فولاد پدیده

نام مدیر عامل :

قاسم باقری

کد کاربری :

f24-12696

وب سایت :

https://t.me/mobinfoladpadideh

ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت مبین فولاد پدیده ارائه انواع ورق (گالوانیزه ، سیاه ، روغنی ، رنگی و ... خدمات برشکاری به صورت شیت و نواربر 03152373814 تولید قوطی ۲۰×۲۰ با ورق روغنی در ضخامت های 0/5 تا 1/25

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان سه راهی مبارکه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

03152373814

توضیحات :

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

تولید قوطی ۲۰×۲۰ در ضخامت های 0/5 تا 1/25 با ورق روغنی

فایل های ضمیمه :
خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قوطی ستونی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انبارداری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

انواع برشکاری به صورت شیت و نواربر و انبارداری

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی مبین فولاد پدیده

مشاهده بیشتر