عباس جناتیان

ناودیس بلوک

44%
جزئیات...

اعلام موجودی عباس جناتیان (ناودیس بلوک) - 12680

مواد معدنی
30 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 30 آبان (کد : 31988)

تامین کننده گندله

×