بیم صنعت پارس (علیرضا فیاضی) - 12544

بیم صنعت پارس

علیرضا فیاضی

54%
جزئیات...
نام شرکت :

بیم صنعت پارس

نام مدیر عامل :

علیرضا فیاضی

کد کاربری :

f24-12544

وب سایت :

-

ایمیل :

er.alireza@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

14010007649

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

577320

توضیحات :

بیم صنعت پارس ارائه دهنده خدمات لیزری صنعتی عمردهی قطعات حساس فلزی به وسیله فرایند شوک دهی لیزری آزمایشگاه فلزات: Fatigue test 09122274155

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

عمردهی قطعات حساس فلزی به وسیله فرایند شوک دهی لیزری

دسته محصول :

آزمایشگاه فلزات

مشخصات:

Fatigue test

×