آهن آلات آراز (برادران جلیلی) (مهران جلیلی) - 11876

آهن آلات آراز (برادران جلیلی)

مهران جلیلی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات آراز (برادران جلیلی)

نام مدیر عامل :

مهران جلیلی

کد کاربری :

f24-11876

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166153764 ، 02166154164 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آهن آلات آراز (برادران جلیلی) تامین کننده انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی نبشی و ناودونی 02166154164 02166153764

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×