چت

آهن آلات آراز (برادران جلیلی)

مهران جلیلی

56%
جزئیات...

اعلام موجودی آهن آلات آراز (برادران جلیلی) (مهران جلیلی) - 11876

ورق گالوانیزه
19 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 11 آبان (کد : 30708)

" 💠آهن آلات آراز (برادران جلیلی)💠 🎯تامین کننده 🔹انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی 🔹نبشی و ناودونی 📞02166154164 📞02166153764"

ورق گرم (سیاه)
17 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 آبان (کد : 30707)

" 💠آهن آلات آراز (برادران جلیلی)💠 🎯تامین کننده 🔹انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی 🔹نبشی و ناودونی 📞02166154164 📞02166153764"

ورق گرم (سیاه)
08 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 آبان (کد : 30366)

" 💠آهن آلات آراز (برادران جلیلی)💠 🎯تامین کننده 🔹انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی 🔹نبشی و ناودونی 📞02166154164 📞02166153764"

ورق گالوانیزه
04 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 04 آبان (کد : 30081)

" 💠آهن آلات آراز (برادران جلیلی)💠 🎯تامین کننده 🔹انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی 🔹نبشی و ناودونی 📞02166154164 📞02166153764"

ورق گرم (سیاه)
06 مهر، 1400 3 سال پیش

ورق گرم 06 مهر (کد : 28452)

💠آهن آلات آراز (برادران جلیلی)💠 🎯تامین کننده 🔹انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی 🔹نبشی و ناودونی 📞02166154164 📞02166153764

ورق روغنی (سرد)
07 مهر، 1400 3 سال پیش

آهن آلات آراز (برادران جلیلی) 06 مهر (کد : 28451)

تهیه و توزیع انواع ورق های سیاه سفید روغنی اسید نبشی و ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳

ورق روغنی (سرد)
11 مهر، 1400 3 سال پیش

ورق روغنی 06 مهر (کد : 28449)

💠آهن آلات آراز (برادران جلیلی)💠 🎯تامین کننده 🔹انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی 🔹نبشی و ناودونی 📞02166154164 📞02166153764

نبشی
06 مهر، 1400 3 سال پیش

نبشی 06 مهر (کد : 28448)

💠آهن آلات آراز (برادران جلیلی)💠 🎯تامین کننده 🔹انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و رنگی و اسید شویی 🔹نبشی و ناودونی 📞02166154164 📞02166153764

ورق گرم (سیاه)
10 مهر، 1400 3 سال پیش

فولاد آراز (برادران جلیلی) 04 مهر (کد : 28411)

بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید نبشی و ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳

ورق گالوانیزه
24 مهر، 1400 2 سال پیش

فولاد آراز (برادران جلیلی) 04 مهر (کد : 28410)

فروش ورق های روغنی سیاه سفید اسید شویی

ورق اسید شویی
04 مهر، 1400 3 سال پیش

فولاد آراز (برادران جلیلی) 04 مهر (کد : 28409)

انواع ورق هایی اسید شویی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳

نبشی
04 مهر، 1400 3 سال پیش

فولاد آراز(برادران جلیلی) 04 مهر (کد : 28408)

فروش تخصصی انواع نبشی به صورت سبک و سنگین ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳

ناودانی
04 مهر، 1400 3 سال پیش

انواع ناودانی 04 مهر (کد : 28407)

سبک سنگین فولاد آراز (بردارن جلیلی) ۶۶۱۵۳۷۶۴ ۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳

ورق گالوانیزه
28 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 28 شهریور (کد : 27782)

✅موجودی ورق گالوانیزه

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 26986)

"بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴"

ورق روغنی (سرد)
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 شهریور (کد : 26799)

"بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴"

نبشی
13 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار نبشی 13 شهریور (کد : 26394)

"بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴"

ورق گالوانیزه
10 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 10 شهریور (کد : 26136)

بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴ مهران جلیلی

ورق اسید شویی
09 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 09 شهریور (کد : 26079)

بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴ مهران جلیلی

ناودانی
08 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 08 شهریور (کد : 25784)

بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴ مهران جلیلی

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 شهریور (کد : 25518)

بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴ مهران جلیلی

ورق گالوانیزه
03 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 03 شهریور (کد : 25265)

"بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴"

ورق اسید شویی
02 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 02 شهریور (کد : 25174)

"بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴"

ورق گالوانیزه
01 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 01 شهریور (کد : 25025)

بورس ورق های سیاه سفید روغنی اسید شور کرکره و نبشی ناودانی ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳ ۰۹۲۰۲۰۸۱۰۳۴

ورق گالوانیزه
26 تیر، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 26 تیر (کد : 21201)

عرضه کننده انواع ورق گالوانیزه به صورت رول و شیت ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴

ورق گالوانیزه
29 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 خرداد (کد : 18374)

آهن آلات اراز بورس ورق های سفید ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴ ۰۹۱۲۶۷۲۶۰۵۳

ورق گالوانیزه
27 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 27 خرداد (کد : 18347)

عرضه کننده انواع ورق گالوانیزه به صورت رول و شیت ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴

ناودانی
27 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ناودانی 27 خرداد (کد : 18345)

تامین کننده انواع نبشی ناودانی شکفته-فولاد تهران-تبریز-اریان-قزوین ۰۲۱۶۶۱۵۳۷۶۴ ۰۲۱۶۶۱۵۴۱۶۴

ورق گرم (سیاه)
27 خرداد، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 خرداد (کد : 18342)

آهن آلات آراز تامین کننده ی انواع ورق گرم و سرد و گالوانیزه و اسید نبشی و ناودانی 02166153764 02166154164

×