چت

اعلام موجودی آلتون زینو (جعفری) - 11833

ورق روغنی (سرد)
23 دی، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 23 دی (کد : 99900)

90عرض ۱۰۰۰ فولاد st12

ورق گرم (سیاه)
22 آذر، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 22 آذر (کد : 94719)

۲ فولاد عرض ۳۱۵

ورق روغنی (سرد)
28 شهریور، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 28 شهریور (کد : 78015)

ورق ۱ عرض ۱۰۰۰ فولاد غرب st12 انبار جاده ساوه 031-31326001 031-31326002 031-31326003

ورق روغنی (سرد)
06 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 06 دی (کد : 34579)

روغنی ۱ عرض ۹۱۳ فولاد st12 فقط ظرفیت انبار اصفهان

ورق روغنی (سرد)
06 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 06 دی (کد : 34577)

روغنی ۱ عرض ۱۲۵۰ فولاد st12 فقط ظرفیت انبار اصفهان

ورق روغنی (سرد)
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 04 دی (کد : 34342)

آهن دانش تامین کننده ی انواع ورق گرم و ورق روغنی اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت 03191010200

ورق گرم (سیاه)
04 دی، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 04 دی (کد : 34341)

آهن دانش تامین کننده ی انواع ورق گرم و ورق روغنی اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت 03191010200

×