نام شرکت :

مارین چلیک

نام مدیر عامل :

میثم جعفری

کد کاربری :

f24-11833

وب سایت :

https://t.me/Danesh_metals

ایمیل :

-

تلفن : 03191010200 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

تامین کننده ی انواع ورق گرم و ورق روغنی اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت 03191010200

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی مارین چلیک

مشاهده بیشتر