آلتون زینو (جعفری) - 11833

آلتون زینو

جعفری

51%
جزئیات...
نام شرکت :

آلتون زینو

نام مدیر عامل :

جعفری

کد کاربری :

f24-11833

وب سایت :

https://t.me/altonzino

ایمیل :

-

شناسه ملی :

14012476116

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

74780

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان شهرک صنعتی مورچه خورت

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

تولید بشکه های فلزی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×