آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین)

مهدی مرادی

51%
جزئیات...

اعلام موجودی آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) (مهدی مرادی) - 11797

میلگرد آجدار
24 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار میلگرد آجدار 28 آذر (کد : 33936)

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) فروش ورق قلع اندود و روغنی و سیاه و گالوانیزه و میلگرد و تیرآهن 03132743098

تیرآهن (IPE)
24 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 28 آذر (کد : 33935)

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) فروش ورق قلع اندود و روغنی و سیاه و گالوانیزه و میلگرد و تیرآهن 03132743098

ورق گالوانیزه و رنگی
24 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 28 آذر (کد : 33934)

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) فروش ورق قلع اندود و روغنی و سیاه و گالوانیزه و میلگرد و تیرآهن 03132743098

ورق گرم (سیاه)
24 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 28 آذر (کد : 33933)

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) فروش ورق قلع اندود و روغنی و سیاه و گالوانیزه و میلگرد و تیرآهن 03132743098

ورق قلع اندود (تین پلیت)
24 خرداد، 1401 10 ماه پیش

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) 28 آذر (کد : 33932)

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) فروش ورق قلع اندود و روغنی و سیاه و گالوانیزه و میلگرد و تیرآهن 03132743098

ورق قلع اندود (تین پلیت)
09 تیر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) 09 تیر (کد : 19371)

فولاد مبارکه تک بندیلی / ظرفیتی ورق قلع اندود شماره تماس : 09132243234

×