آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) (مهدی مرادی) - 11797

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین)

مهدی مرادی

51%
جزئیات...
نام شرکت :

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین)

نام مدیر عامل :

مهدی مرادی

کد کاربری :

f24-11797

وب سایت :

-

ایمیل :

mahdi91moradi@gmail.com

تلفن : 03132743098
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1380

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آبتین صنعت اوستا (فولادآبتین) فروش ورق قلع اندود و روغنی و سیاه و گالوانیزه و میلگرد و تیرآهن 03132743098

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

×