چت

شرکت آهن اسفنجی اردکان

مهدی میرزایی

34%
جزئیات...

آگهی های خرید شرکت آهن اسفنجی اردکان (مهدی میرزایی) - 11682

ورق گرم (سیاه)
03 دی، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ۴ به مقدار ۱۸۰ و ورق سیاه ۴.۸ به مقدار ۱۲۰ تن میباشیم.

×