چت

شرکت آهن اسفنجی اردکان

مهدی میرزایی

34%
جزئیات...

اعلام موجودی شرکت آهن اسفنجی اردکان (مهدی میرزایی) - 11682

شمش و تختال
27 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار شمش 27 شهریور (کد : 27634)

تولید گندله - نرمه - چانگ

×