چت

شرکت آهن اسفنجی اردکان (مهدی میرزایی) - 11682

شرکت آهن اسفنجی اردکان

مهدی میرزایی

34%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت آهن اسفنجی اردکان

نام مدیر عامل :

مهدی میرزایی

کد کاربری :

f24-11682

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد معدنی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات:

گندله

×