شرکت آهن اسفنجی اردکان

مهدی میرزایی

34%
نام شرکت :

شرکت آهن اسفنجی اردکان

نام مدیر عامل :

مهدی میرزایی

کد کاربری :

f24-11682

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

گندله

فایل های ضمیمه :

اعلام موجودی شرکت آهن اسفنجی اردکان

مشاهده بیشتر