نام :

حسین

نام تجاری :

زبده

کد کاربری :

f24-11031

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

آگهی های فروش حسین

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید