میرزایی

کانی کاوه زاگرس

49%
جزئیات...

آگهی های خرید میرزایی (کانی کاوه زاگرس) - 10928

تیرآهن (IPE)
28 آذر، 1401 3 ماه پیش

خریدار تیرآهن

تیرآهن سایز 14 خریدار می باشیم.

قراضه (ضایعات)
01 دی، 1399 2 سال پیش

پوسته اکسیدی

کانی کاوه زاگرس خریدار پوسته اکسیدی پولکی مقدار: تناژ بالا 09193563771 میرزایی

×