چت

میرزایی (کانی کاوه زاگرس) - 10928

نام :

میرزایی

نام تجاری :

کانی کاوه زاگرس

کد کاربری :

f24-10928

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن : 08658452305
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

کارخانه تولید فرو سیلیس و سیلیکم منگنز.

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

مرکزي ،ساوه ساوه

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

×