آگهی های فروش کاوه استیل رایمند (آرش مومنی)

کاوه استیل رایمند

آرش مومنی

67%
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (22645)

📌لیست قیمت #ورق_گالوانیزه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

06 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (22644)

📌لیست قیمت #ورق_سیاه (اسید شور) -مبارکه (تهران) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

06 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (22643)

📌لیست قیمت #میلگرد (بردسیر کرمان) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

06 مرداد، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (22642)

📌لیست قیمت #پروفیل (اصفهان) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

06 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) (22641)

📌لیست قیمت #تیرآهن (ذوب آهن) - تهران 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

06 مرداد، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (22386)

📌لیست قیمت #ورق_گالوانیزه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

04 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (22385)

📌لیست قیمت #ورق_سیاه (اسید شور) -مبارکه (تهران) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

04 مرداد، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (22384)

📌لیست قیمت #میلگرد (گروه ملی) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

04 مرداد، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (22383)

📌لیست قیمت #پروفیل (اصفهان) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

04 مرداد، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) (22382)

📌لیست قیمت #تیرآهن (ذوب آهن) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

04 مرداد، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (21700)

📌لیست قیمت #ورق_سیاه (اسید شور) -مبارکه (تهران) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

28 تیر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (21699)

📌لیست قیمت #ورق_گالوانیزه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

28 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (21698)

📌لیست قیمت #میلگرد (اروند) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

28 تیر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) (21697)

📌لیست قیمت #تیرآهن (ذوب آهن) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

28 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (21539)

📌لیست قیمت #میلگرد (قائم) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

27 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (21538)

📌لیست قیمت #ورق_سیاه (اصفهان) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

27 تیر، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (21537)

📌لیست قیمت #پروفیل (تهران) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

27 تیر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) (21536)

📌لیست قیمت #تیرآهن (ذوب آهن) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

27 تیر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (21527)

[ Photo ] 📌لیست قیمت #ورق_گالوانیزه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852 @steel_kaveh

27 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (21525)

[ Photo ] 📌لیست قیمت #ورق_سیاه (اصفهان) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852 @steel_kaveh

27 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (21341)

📌لیست قیمت #ورق_سیاه (اصفهان) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

26 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (21340)

📌لیست قیمت #میلگرد (بردسیر کرمان) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

26 تیر، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (21339)

📌لیست قیمت #پروفیل (اصفهان) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

26 تیر، 1400
صورت بار تیرآهن (IPE) (21338)

لیست قیمت #تیرآهن (ذوب آهن) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

26 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (21107)

📌لیست قیمت #میلگرد (اروند) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

23 تیر، 1400
صورت بار قوطی و پروفیل (21106)

📌لیست قیمت #پروفیل (اصفهان) 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

23 تیر، 1400
صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی (21104)

📌لیست قیمت #ورق_گالوانیزه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

23 تیر، 1400
صورت بار ورق گرم (سیاه) (21103)

📌لیست قیمت #ورق_سیاه (اصفهان) - اصفهان 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188782852

23 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (20953)

[ Photo ] 📌لیست قیمت #میلگرد (اروند) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310 @steel_kaveh

22 تیر، 1400
صورت بار میلگرد آجدار (20951)

📌لیست قیمت #میلگرد (بردسیر کرمان) - کارخانه 🗓تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ شماره های تماس : 📞 02188880361 📞02188780310

22 تیر، 1400