کاوه استیل رایمند (آرش مومنی) - 10814

کاوه استیل رایمند

آرش مومنی

53%
جزئیات...
نام شرکت :

کاوه استیل رایمند

نام مدیر عامل :

آرش مومنی

کد کاربری :

f24-10814

وب سایت :

https://t.me/steel_kaveh

ایمیل :

info@kavehsteel.info

تلفن : 02188880361 ، 02188780310
شناسه ملی :

14006445933

سال آغاز فعالیت :

1395

کد اقتصادی :

411519983644

شماره ثبت :

53162

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

شمش و تختال

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

×