چت

امیدی

شرکت عمرانی پارس آمود خزر.

45%
جزئیات...

آگهی های خرید امیدی (شرکت عمرانی پارس آمود خزر.) - 10729

نبشی
26 خرداد، 1400 3 سال پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی گالوانیزه سایز 6 مقدار:1/5 تن. 09118291486 امیدی

×