چت

امیدی (شرکت عمرانی پارس آمود خزر.) - 10729

امیدی

شرکت عمرانی پارس آمود خزر.

45%
جزئیات...
نام :

امیدی

نام تجاری :

شرکت عمرانی پارس آمود خزر.

کد کاربری :

f24-10729

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1395

توضیحات :

شرکت پارس آمود خزر. سازه های فلزی و بتنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گيلان ،رشت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×