چت

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 50 ابعاد (m) : 12*2 حالت : شیت
از 30,909 تا 30,909 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

6 روز پیش
30,909 تومان

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد صنعت شادآور

امتیاز کاربر : %87

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
33,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد توسعه زاگرس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %98

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

7 ماه پیش
35,534 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

7 ماه پیش
31,100 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
33,998 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
32,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
35,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,486 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
25,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 50 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×