چت

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 45 ابعاد (m) : 12*2 حالت : شیت
از 30,000 تا 30,000 تومان

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

6 روز پیش
30,000 تومان

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
30,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد توسعه زاگرس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
30,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
29,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
29,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
29,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %98

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

6 ماه پیش
28,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %71

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
29,997 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

9 ماه پیش
30,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

11 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد 369 تجارت فولاد راسا

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

1 سال پیش
36,800 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
22,018 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,450 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %73

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
23,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 45 شیت 12*2 اکسین

2 سال پیش
24,700 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×