چت

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 50 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت
از 32,800 تا 33,429 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 روز پیش
32,800 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 روز پیش
33,429 تومان

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 ماه پیش
33,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرمان تجارت آرون . پیوان

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
33,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
32,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
34,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنگرام

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد توسعه زاگرس

امتیاز کاربر : %80

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %65

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

اکسین فیدار کارون

امتیاز کاربر : %85

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
قیمت با تماس
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

تجارت فولاد راسا. فولاد 369

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
32,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

شرکت بازرگانی فرد خوزستان

امتیاز کاربر : %97

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
31,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
35,425 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

8 ماه پیش
32,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
34,880 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

9 ماه پیش
34,880 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %72

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

10 ماه پیش
34,404 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

11 ماه پیش
37,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

12 ماه پیش
35,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فراطرح فولاد

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %75

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
24,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
23,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

فولاد سل (کیان فولاد نیکان)

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

2 سال پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×