ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

قیمت ورق سیاه اکسین
ضخامت (mm) : 50 ابعاد (m) : 6*2 حالت : شیت
قیمت : از 30,800 تا 32,000 تومان
فروشندگان :

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

14 ساعت پیش
30,800 تومان

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

16 ساعت پیش
32,000 تومان

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

16 ساعت پیش
31,937 تومان

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

3 هفته پیش
35,425 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

زرین تجارت فولاد مهفام

امتیاز کاربر : %76

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
32,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
32,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

نگین فولاد السا

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
34,880 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

افلاک آهن اصفهان

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

3 ماه پیش
34,880 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن رویال

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

4 ماه پیش
31,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهنک

امتیاز کاربر : %68

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
34,404 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهنات

امتیاز کاربر : %60

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
37,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آرتان فولاد ایرانیان

امتیاز کاربر : %53

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

5 ماه پیش
36,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

توسعه تامین رام

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
37,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن ملل اصفهان

امتیاز کاربر : %90

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

6 ماه پیش
35,300 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

محمدرضا فلاحت

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
25,400 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اینفو

امتیاز کاربر : %69

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
27,000 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

مهد فولاد کیان

امتیاز کاربر : %77

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
25,900 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پرایس

امتیاز کاربر : %78

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
24,250 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
26,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن اطلس خاورمیانه

امتیاز کاربر : %67

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
23,600 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

آهن پلاس

امتیاز کاربر : %66

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
27,200 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
25,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!

بازرگانی آهن مهام

امتیاز کاربر : %74

ورق سیاه 50 شیت 6*2 اکسین

1 سال پیش
27,500 تومان
قیمت این فروشنده ممکن است به‌روز نباشد!
×