چت

واگذاري سهام اصلي ایران خودرو در مالکيت مستقيم و غيرمستقيم از مهرماه 1403

#خودرو  شفاف سازی زده است؛ شرکت ایران‌خودرو در جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

واگذاري سهام اصلي ایران خودرو در مالکيت مستقيم و غيرمستقيم از مهرماه 1403

اطلاعیه مهم از شرکت ایران‌خودرو

با احترام، به اطلاع عمومی می‌رساند که مبنی بر ارائه برنامه واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته (سهام تودلی)، به استناد نامه شماره 147859/122 مورخ 1402/12/05، اقدامات مرتبط با ارائه برنامه فوق در سال 1401 آغاز شده و پس از ارزیابی سهام و انتشار فراخوان‌ها در روزنامه‌های مختلف، دو شرکت کنسرسیوم قطعه‌سازان و خودروساز به صورت رسمی پیشنهاد خرید دادند. اما تاکنون هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.

با توجه به مهلت تمدید شده برای رعایت مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت ایران‌خودرو تا تاریخ 1403/07/18، با هدف حفظ منافع سهامداران و ذی‌نفعان، برنامه‌های متنوعی را جهت بهبود ساختار مالی اعمال خواهد کرد. این برنامه‌ها شامل اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات، مدیریت بهره‌وری هزینه‌ها، بهینه‌سازی ترکیب محصولات تولیدی، واگذاری دارایی‌های غیرمولد و سایر اقدامات است.

همچنین، شرکت ایران‌خودرو در جهت خروج از شمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد. این تلاش‌ها قطعاً به افزایش ارزش ذاتی و ارزش بازار سهام شرکت ایران‌خودرو خواهد انجامید.

شايان ذکر است، سهام ايران‌خودرو متعلق به شرکت‌هاي فرعي و وابسته حدود 24 درصد است که با لحاظ درصد موثري سهامداري شرکت ايران‌خودرو در شرکت‌هاي ياد شده، مالکيت سهام شرکت اصلي متعلق به شرکت‌هاي فرعي و وابسته به ميزان حدود 11درصد مي‌باشد. با توجه به مراتب فوق، پس از مهيا شدن شرايط با هماهنگي مراجع ذيصلاح و ملحوظ نمودن فرصت زماني مقرر، اقدامات لازم جهت واگذاري سهام تودلي انجام خواهد شد.

دیدگاه ها
×