چت

مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین از ایجاد دفتر نمایندگی ارتباط صنعت با دانشگاه خبر داد

ضرورت وجود دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه در این مجتمع آموزش عالی، از ایجاد دفتر نمایندگی ارتباط صنعت با دانشگاه

مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین از ایجاد دفتر نمایندگی ارتباط صنعت با دانشگاه خبر داد

به گزارش فولاد 24 به نقل از روابط عمومی مجتمع صنعتی اسفراین و به نقل از ایرنا، علیرضا ارغائی، مدیرعامل مجتمع صنعتی اسفراین درحاشیه برگزاری نمایشگاه فناوری صنعت گفت: همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از عوامل شتاب دهنده فعالیت های پژوهشی شرکت های صنعتی است و باعث توسعه این شرکت ها می شود.

وی با تاکید بر ضرورت وجود دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه در این مجتمع آموزش عالی، از ایجاد دفتر نمایندگی ارتباط صنعت با دانشگاه خبر داد.

مدیر عامل مجتمع صنعتی اسفراین

دیدگاه ها
×