چت

قانونگذاران نروژ حمایت از استخراج معادن در اعماق اقیانوس منجمد شمالی را تصویب کردند

پارلمان نروژ به تصویب اکثریت پیشنهاد دولت برای ادامه برنامه‌های استخراج معادن در بستر دریا در اقیانوس منجمد شمالی رسیده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که گروه‌های زیست محیطی و صنعت ماهیگیری هشدارهایی مبنی بر تأثیرات منفی این اقدام بر اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر داده بودند.

قانونگذاران نروژ حمایت از استخراج معادن در اعماق اقیانوس منجمد شمالی را تصویب کردند

به گزارش فولاد 24؛ پارلمان نروژ به تصویب اکثریت پیشنهاد دولت برای ادامه برنامه‌های استخراج معادن در بستر دریا در اقیانوس منجمد شمالی رسیده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که گروه‌های زیست محیطی و صنعت ماهیگیری هشدارهایی مبنی بر تأثیرات منفی این اقدام بر اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر داده بودند.
دولت اقلیت چپ میانه همراه با دو حزب بزرگ اپوزیسیون در پارلمان، روز سه‌شنبه از پیشنهاد اعلام شده در ژوئن برای استفاده از اقیانوس منجمد شمالی به عنوان منبع استخراج معدنی حمایت کردند. این قدم با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام شده است.
فرود پلیم، رئیس صلح سبز نروژ، و کارولین آندور، مدیر اجرایی گروه WWF نروژ، به ترتیب این تصمیم را یک "فاجعه برای دریا" و بزرگترین شرمساری مدیریت دریایی نروژ در دوران مدرن نامیده و بر تأثیرات زیست‌محیطی آن هشدار داده‌اند.


تحلیل‌ها نشان می‌دهند که این تصمیم ممکن است تنش‌های ژئوپلیتیکی با روسیه و اتحادیه اروپا را تشدید کرده و در مورد حق استخراج در منطقه‌های اساسی نزدیک به جزایر سوالبارد در قطب شمال اختلافات بیشتری ایجاد کند.
اعتقاد دولت نروژ به وجود ذخایر نفیسی از مواد معدنی، از جمله 38 میلیون تن مس، در بستر دریایی این کشور، این تصمیم را تحت حمایت قرار داده است. همچنین، ادعا شده که در این منطقه 280000 کیلومتر مربع از زمین در امتداد خط الراس میانی اقیانوس اطلس وجود دارد که شامل چشمه‌های آتشفشانی و عناصر کمیاب خاکی است.
با این حال، مخالفان استخراج از بستر دریا، با اشاره به عدم شناخت کافی از پیامدهای اکتشاف و استخراج مواد معدنی در این محیط، تأکید بر انجام تحقیقات دقیق‌تر و بیشتر قبل از اتخاذ تصمیمات کرده‌اند. گزارش‌های علمی نیز نشان می‌دهد که انجام تحقیقات بیشتر در زمینه‌های مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی ضروری است تا تأثیرات واقعی این عملیات بر محیط زیست را بیابیم./ MINING.COM
 

دیدگاه ها
×