ورق گرم صادراتی چین بالا رفت

صادرکننده های ورق گرم چین قیمت ها را با پیش بینی رونق بازار پس از تعطیلات سال نو چین در فوریه بالا برده اند.

ورق گرم صادراتی چین بالا رفت

صادرکننده های ورق گرم چین قیمت ها را با پیش بینی رونق بازار پس از تعطیلات سال نو چین در فوریه بالا برده اند ولی تقاضای داخلی ضعیف است و بعید به نظر می رسد از این روند صعودی حمایت کند. در بازار داخلی خرید های قبل از تعطیلات فوریه دیگر به پایان رسیده است.

قیمت فعلی ورق گرم صادراتی چین 495 تا 500 دلار هر تن فوب است که 5 تا 10 دلار هر تن رشد قیمت داشته است. در بازار داخلی نیز قیمت ورق گرم 5 دلار بهبود یافته است. البته افزایش قیمت های صادراتی مورد قبول خریداران آسیایی واقع نشده تنها محموله های کوچکی در 495 تا 500 دلار هر تن فوب نهایی شد. در تناژ بالا کسی خریدار نیست.

منبع:ایفنا

دیدگاه ها