نگاهی به روند بازار بیلت ترکیه

فولادسازان در ترکیه به دنبال صادرات بیلت خود هستند چرا که بازار میلگرد آن ها به شدت در رکود است و قیمت های پیشنهادی مورد قبول خریداران نیست.

نگاهی به روند بازار بیلت ترکیه

قیمت پیشنهادی بیلت ترکیه بیشتر در بازار حوزه دریای مدیترانه قابل قبول است. از طرفی بازار واردات بیلت در ترکیه در سکوت است و روزهای اخیر محموله های حمل فوریه کم هستند.

قیمت پیشنهادی بیلت صادراتی ترکیه ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن فوب است و در مراکش معاملاتی در ۴۴۵ دلار دلار هر تن سی اف آر نهایی شده است. در مصر مذاکراتی در ۴۲۵ تا ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر معادل ۴۲۰ دلار هر تن فوب در جریان بوده ولی معامله ای نهایی نشده است. در حال حاضر عرضه کننده های ترک تنها در بازارهای همسایه می توانند مشتری داشته باشند که کرایه حمل کمی بپردازند و در بازار آسیا فرصتی ندارند. در بازار داخلی نیز بیلت ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن درب کارخانه است و معامله ای نهایی نشده است.

منبع:می متالز

دیدگاه ها