فولاد کشور در شرایط استثنائی بسر می برد

دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: شرایط امروز تولید فولاد کشور یک شرایط تاریخی و استثنائی است.

فولاد کشور در شرایط استثنائی بسر می برد

سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران بیان داشت: بهبود سه پله ای رتبه تولید فولاد جمهوری اسلامی در سال 2018 بیانگر میزان توانمندی کشور برای تولید است. وی همچنین اظهارداشت: توانایی یک کشور با میزان تولید سنجیده می شود که یک معیار بسیار بزرگی است.

دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد گفت: چین با تولید 930 میلیون تن فولاد به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان در سال 2018 شناخته شده است. وی در ادامه افزود: هند با تولید 106 میلیون تن، ژاپن با تولید 104 میلیون تن و آمریکا با 86 میلیون تن فولاد در سال به‌ترتیب در رتبه‌های دوم، سوم و چهارم از این نظر قرار دارند. خلیفه سلطانی اضافه کرد: رشد تولید فولاد طی سال 2018 در چین 6.6 درصد، هند 5 درصد، آمریکا 6.2 درصد و کشورهای دیگر از سه دهم تا دو درصد بوده است.

وی با بیان اینکه ایران در سال 2018 بعنوان دهمین فولادساز جهان شناخته شده است، گفت: رشد فولاد کشور در این سال 17.7 درصد بوده که بطورمتوسط سه برابر چین، چهار برابر هند و سه برابر آمریکاست. دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ضمن اشاره اهمیت صنعت فولاد در ساختار اقتصادی کشور افزود: فولاد یک صنعت مادر و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه صنعتی در هر کشوری قلمداد می شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه فولاد مزیت‌های زیادی دارد، اظهارداشت: ایجاد اشتغال مهمترین این ویژگی هاست. خلیفه سلطانی یادآورشد: بطورکلی با هر شغل مستقیم فولادی بین 17 تا 25 شغل غیر مستقیم ایجاد می شود..

منبع:اخبارفلزات

دیدگاه ها