شروط تحقق برنامه جامع تولید فولاد

از آنجاکه هدف بلندمدت صنعت فولاد دستیابی به تولید 55 میلیون تنی است، یکی از راه های عملی شدن این برنامه، ادغام واحدهای کوچکتر و تشکیل هلدینگ های فولادی است

شروط تحقق برنامه جامع تولید فولاد

اگر بخواهیم وضعیت فولاد کشور را منطبق بر برنامه ها ببینیم، شاید از همه جهات مناسب نباشد چراکه همه زیرساخت ها و سیستم ها متناسب با تولید و ظرفیتی که در کشور برای فولاد ایجاد شده، رشد نکرده است. البته گفتنی است اقدامات موثر و قابل توجهی برای پیشبرد اهداف صنعت فولاد در چند سال اخیر صورت گرفته و تمرکز موجود بر صنعت فولاد منجر به شناسایی، آمایش و توازن بخشی از ظرفیت هایی که تقدم و تاخر برای زنجیره فولاد داشته اند، شده است.

در حقیقت امر اگر بخواهیم نسبت به شرایط گذشته کشور در حوزه صنعت فولاد بررسی داشته باشیم روشن است که پیشرفت های موثری در این زمینه صورت پذیرفته است. تا قبل از ان ایران جز کشورهای پیشرفته در صنعت و به طور اخص در صنعت فولاد نبود لذا می توان ادعا کرد در این کشور رشد بیشتر صنایع با صنعتی شدن فولاد همراه شد.

مدیرعامل شرکت صنعت ورق آرین پاژ در پاسخ به این سوال که آیا زمینه‌ها برای تحقق برنامه جامع تولید فولاد آماده است، گفت: به نظرم این امر می‌تواند محقق شود، اماشروطی دارد. یکی از شروط این است که ما به درستی بتوانیم زیرساخت های مورد نیاز را مبتنی برنیازهای افق دستیابی به تولید 55 میلیون تنی منطبق کنیم. باید بررسی شود که باتوجه به نیاز سرانه بطور واقع بینانه، تولیدات به چه میزان می توانند این نیاز را پوشش دهند؟ نکته دیگر اینکه باید توجه داشته باشیم حدود 30 میلیون تن از این تولید باید صادر شود. به هر حال رقبای منطقه ای ما بیکار ننشسته و به شدت در حال فعالیت هستند. اما به اعتقاد این فعال بخش فولاد، کشورما یک فرصت بسیار خوب در سال جاری را از دست داد. تصمیم گیری هیجانی و به دور از منطق در بخش صادرات فولاد سبب کشیده شدن ترمز صادرات فولاد ایران شد.

از یک سو با تصمیمات عجولانه سبب شدیم این بخش در حال حاضر با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کند و از سویی دیگر باعث کاهش شدید ورود ارز به کشور شد. یکی دیگر از مشکلات، تامین ارز برای تولید کنندگان فولاد بود که مانع از خرید به موقع مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی شده بود. و حالا نیز به دلیل اعمال تحریم ها بدرستی قادر به خرید مواد اولیه و قطعات نیستند و اگر خرید انجام شود باید به سبب افزایش هزینه های خرید، بیمه و حمل ونقل، مبالغ بالاتری پرداخته شود. اما بزرگترین آسیب به بخش مشتریان به ویژه مشتریان بزرگ منطقه ای و اروپایی وارد شده است.

منبع:روابط عمومی آرین پاژ

دیدگاه ها