رشد چشمگیر قیمت بیلت در ترکیه

اخیرا در بازار داخلی و واردات بیلت ترکیه رشد قیمت چشمگیری مشاهده شده که به دلیل رونق بازار قراضه بوده است.

رشد چشمگیر قیمت بیلت در ترکیه

تقاضای داخلی بیلت ترکیه رو به بهبود است و از افزایش قیمت ها حمایت خواهد نمود. قیمت پیشنهادی رایج بیلت در بازار داخلی 460 دلار هر تن درب کارخانه است و برخی تا 480 دلار نیز پیشنهاد داده اند که فعلا خریداری ندارد. قیمت ها نسبت به هفته قبل تا 30 دلار رشد قیمت داشته است.

در بازار واردات نیز بیلت سی آی اس 20 دلار رشد قیمت داشته 450 تا 460 دلار هر تن سی اف آر است. کارخانه ها به دنبال 450 دلار هر تن فوب برای تولیدات مارس هستند از این رو قیمت ها صعودی خواهد بود. در این بین فعلا بالاترین قیمت درخواستی خریداران در ترکیه 435 تا 440 دلار هر تن سی اف آر است.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها