جهان در سال 2019 چه میزان فولاد مصرف خواهد کرد؟

به گفته انجمن جهانی فولاد (WSA) انتظار می رود که تقاضای جهانی فولاد در سال 2019 میلادی با توجه به رشد کند اقتصاد چین، حداقل 1.4 درصد افزایش داشته باشد.

جهان در سال 2019 چه میزان فولاد مصرف خواهد کرد؟

پیش بینی شده است که اگر چین در سال جاری میزان مصرف فولاد خود را یک تا 2 درصد افزایش دهد، نرخ رشد فولاد جهانی به 2 درصد برسد. در این سناریو، تقاضای فولاد چین با 1.64 میلیارد تن محصول نهایی تولید شده مشابه سال گذشته، قناعت نخواهد کرد و به رشد بیشتر فولاد در سال 2019 منجر خواهد شد.

علاوه بر این، هند نیز می تواند مصرف فولاد را در سال 2019 برای تامین نیازهای جمعیت رو به رشد خود، افزایش دهد. تولید فولاد این کشور در سال 2018 به میزان 4.9 درصد افزایش داشته و به 106.5 میلیون تن رسید.

پیش بینی می شود سه عامل موجب افزایش تقاضای فولاد هند شود که شامل رشد و توسعه زیرساخت ها، رشد بخش ساخت و ساز و مصرف قابل ملاحظه فولاد در بخش خودروسازی هند می باشد.

منبع:معدن نیوز

دیدگاه ها