بومی سازی نیازمند حمایت فولادی است

بومی سازی نیازمند حمایت  فولادی است

دکتر محمود اسلامیان، رئیس سابق انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به پتانسیل های بالای کشور در بسیاری از بخش ها گفت: یکی از موقعیت ها و فرصت های خوبی که شرایط تحریم ایجاد کرده، شناسایی توانمندی های داخلی و بهره گیری از آنها است. وی افزود: اتفاقاتی که در برخی حوزه ها رخ داده بسیار بی نظیر است برای نمونه در حوزه دفاعی برخی محدودیت ها، قدرت و توانمندی داخلی را ارتقا داد درحالی که در برهه ای، کشور در تامین حداقل های خود نیز مشکل داشت.

اسلامیان خاطرنشان کرد: با توجه به توانمندی ها و پتانسیل های موجود، حتما در سایر حوزه ها هم می توان موفق بود و در نیازمندی های صنعت فولاد هم می توان بر توان داخلی تکیه کرد و موفق نیز بود. البته این موضوع اراده واحدهای تولیدی را می طلبد تا با همکاری دانشگاه ها و ایجاد هماهنگی های لازم، فعل خواستن صرف گردد. برای نمونه سال های سال غلتک نورد سرد از آلمان وارد می شد اما علی رغم برخی ریسک ها، فولاد مبارکه توانست با مشارکت یکی از تولیدکنندگان داخلی و حمایت های لازم از آنها، امکان ساخت این نوع غلتک را در داخل فراهم نماید.

وی ادامه داد: ظرف دو سال این غلتک ها در واحد مربوطه، تولید شد و اکنون حدود ۱۰ سال است که بجای واردات از آلمان و هزینه های ارزی بالا، از تولیدکننده داخلی خریداری می گردد. اسلامیان در خاتمه تصریح کرد: مهم ترین موضوع در بومی سازی، حمایت واحدهای صنعتی، فولادی و معدنی از تامین کنندگان و شرکت های دانش بنیان است تا بومی سازی شکل گرفته و جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

منبع:چیلان