بهبود قیمت قراضه در ترکیه

قیمت قراضه وارداتی در ترکیه روندی صعودی به خود گرفته است.

بهبود قیمت قراضه در ترکیه

آخرین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 حدود 3 دلار نسبت به دوشنبه اخیر رشد داشته 290 دلار هر تن سی اف آر ترکیه شده است. خریداران برای حمل فوریه به دنبال معامله بودند و همین امر عرضه کننده ها را تشویق کرد قیمت را بالاتر ببرند.

ظاهرا خریداران ترک فکر می کنند که قیمت دیگر به کف رسیده و باید نیاز خود را تامین نمایند.

منبع:فولادایران

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید