بهبود قیمت اسلب صادراتی سی آی اس

بهبود قیمت اسلب صادراتی سی آی اس

قیمت اسلب صادراتی سی آی اس این هفته از 395 تا 400 دلار به 405 تا 415 دلار هر تن فوب رسیده است. افزایش قیمت ورق گرم در نیمه دوم ژانویه در کنار افزایش تقاضای بازارهای اصلی خریدار و همچنین کاهش عرضه اسلب در نیمه دوم ژانویه، به بهبود بازار اسلب کمک نمود.

از طرفی انتظار می رود در ماه مارس عرضه ورق گرم ام ام ک روسیه کم شود چون یکی از کوره های آن برای تعمیرات از خط خارج خواهد شد. آخرین قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز از 440 تا 460 دلار به 445 تا 465 دلار هر تن فوب دریای سیاه افزایش یافته است.

منبع:فولادایران