بازار اسلب سی آی اس در رکود

قیمت اسلب صادراتی سی آی اس رو به پایین است.

بازار اسلب سی آی اس در رکود

اسلب روسیه 410 دلار هر تن فوب است و تولید فوریه اوکراین هنوز پیشنهاد نمی شود. در این بین خریداران در ترکیه حاضرند 410 تا 415 دلار هر تن سی اف آر معادل 395 تا 400 دلار هر تن فوب برای خرید اسلب سی آی اس بپردازند.

در جنوب شرق آسیا نیز بیلت سی آی اس 430 تا 440 دلار هر تن سی اف آر است. بازار فعالیتی ندارد و اختلاف میان قیمت های پیشنهادی کارخانه ها و قیمت درخواستی خریداران بالاست.

منبع:ایفنا

دیدگاه ها

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید