ارائه تخفیف به مشتریان صادراتی از سوی فولادسازان ایرانی

ارائه تخفیف به مشتریان صادراتی از سوی فولادسازان ایرانی

قیمت بیلت هفته گذشته 5 دلار دیگر کاهش یافت و به 370 دلار در هر تن فوب بنادر کشور رسید. اسلب نیز که بازار جهانی آن محدود است، هفته گذشته به قیمت 360 دلار صادر شد و کاهش قیمت 5 دلاری داشت.

علاوه بر افت قیمت فروش صادراتی، چالش دیگر فولادسازان کشور، تسویه حساب ارز صادراتی با سامانه نیما است. با وجود قیمت 370 دلار صادراتی، قیمت پایه برخی گمرکات همچنان 430 دلار بوده و باعث ایجاد مطالبات اضافی و حدود 60 دلاری از سوی بانک مرکزی از برخی شرکت ها می شود که وجود خارجی ندارد.

منبع:کامودیتی