شرکت حدید گستر مانیاد( آهن مال )

خانبابایی

80%

صورت بار نبشی

💢بازرگانی #آهن_مال 🔹 ورق 🔹 📅 سه شنبه 1401/04/21 📅 #نوردی 🔸ورق 8 عرض 20 ⬅️ 18200 🔸ورق 10 عرض 20 ⬅️ 18200 🔸ورق 12 عرض 20 ⬅️ 18200 📌📌📌📌📌📌📌📌 🔹 نبشی 🔹 📅 سه شنبه 1401/04/21 📅 نبشی ۳ سپهر سبک ⬅️ 18/800 نبشی ۴ پارسه سبک ⬅️ 18/800 نبشی ۴ گ۴ ابهر ⬅️ 18/200 نبشی ۶گ۴ سبک ⬅️ 18/800 نبشی ۱۰ آریا ⬅️ 18/000 ☎️021-79673 ☎️021-28111117 ⬅️بازرگانی و فروشگاه اینترنتی آهن مال ⬅️ با مدیریت خانبابایی https://www.ahanmall.market https://t.me/AhanMall ahanmall.market https://foolad24.com/profile/13573

فایلهای ضمیمه :
21 تیر، 1401

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید